Oldtimers

Sommige voertuigen, zoals Oldtimers, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting.

Overigens is de regeling vrijstelling motorrijtuigenbelasting kortgeleden nog gewijzigd.

Voor Oldtimers, die 40 jaar oud zijn, of ouder, hoef je geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Deze regeling was tot 1 januari 2014 echter veel ruimer.

Vrijstelling Wegenbelasting Oldtimers

Deze nieuwe vrijstelling wegenbelasting is van toepassing bij:

  • Motorvoertuigen met brandstof LPG, diesel of benzine.
  • Motoren.
  • Bussen.
  • Campers, oftewel Kampeerauto’s.
  • Vrachtwagens.

Bedraagt de leeftijd tussen 26 en 40 jaar, dan kan je gebruik maken van de zogenoemde overgangsregeling, en dus een aangepast tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Het betreft hier

  • Personenvoertuigen, en bestelauto’S, die als brandstof benzine gebruiken.
  • Motoren.
  • Bussen, mits niet bedrijfsmatig gebruikt.
  • Vrachtwagens, mits niet bedrijfsmatig gebruikt.

Belangrijk daarbij is, dat deze regeling alleen van toepassing is als een auto of bestelauto benzine als brandstof gebruikt, terwijl bij motoren, bussen en vrachtwagens, de brandstof niet van belang is.

De aanpassingen in het tarief, zijn toch wel behoorlijk, zo betaal je een verlaagd tarief met een maximum van 120 Euro per jaar, en dat is toch, ondanks dat het niet altijd prettig is dat de leeftijdsgrens is verhoogd voor Oldtimers, en stuk minder dan het normale tarief..

Voor Oldtimers, d.w.z. auto’s en bestelauto’s, die jonger dan 40 jaar zijn, moet je het normale tarief wegenbelasting betalen.

De regelgeving is aangepast, omdat er steeds meer oudere auto’s rondrijden.

En dat is natuurlijk niet zo gek, temeer omdat de oude vrijstelling wegenbelasting voor Oldtimers, veel ruimer was.

Waarschijnlijk was de regering bang dat er op deze manier veel wegenbelasting verloren zou gaan, zodat de leeftijd voor vrijstelling toch wel drastisch omhoog is gegaan.

Toch kunnen Oldtimers, nog steeds een goedkopere, en vaak mooiere en elegantere manier van autorijden zijn.

Bovendien, een auto of motor bezitten kan al erg leuk zijn, maar wie wil er nu niet in zo’n oude auto, of op zo’n prachtige Oldtimermotor rondrijden, en dan is het ook nog goedkoper min de wegenbelasting!

Advertentie