Wegenbelasting

Zoals je wel zult weten, moet voor de meeste voertuigen die op de openbare weg komen, wegenbelasting worden betaald.

WegenbelastingDe wegenbelasting was oorspronkelijk bedoeld voor het onderhoud aan de wegen, en het aanleggen van nieuwe wegen, alhoewel het meeste geld dat opgebracht wordt met de wegenbelasting, daarvoor natuurlijk al lang niet meer wordt gebruikt.

De wegenbelasting, ook wel motorrijtuigenbelasting genoemd, is ook constant onderhevig aan veranderingen, die meestal op 1 januari van een nieuw jaar, of met ingang van een nieuw kwartaal, zoals bijvoorbeeld op 1 september of 1 april, worden ingevoerd.

Zo is kortgeleden het zogenoemde nultarief, wat eigenlijk gewoon wil zeggen nul procent belasting betalen, voor zeer zuinige auto’s komen te vervallen, en ook de regeling voor oldtimers is inmiddels sterk aangepast.

Het tarief van de motorrijtuigenbelasting wordt opgebouwd uit verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld gewicht van het voertuig, vanzelfsprekend de brandstofsoort, en de provincie waarin de voertuighouder woonachtig is.

Vrijstelling Wegenbelasting

Sommige voertuigen zijn vrijgesteld van wegenbelasting.

  • Oldtimers, ouder dan 40 jaar.
  • Electrische voertuigen, waarvan de electriciteit wordt geleverd door een accu of brandstofcel.
  • Aanhangers, die minder dan 750 kilo wegen.
  • Caravans.
  • Wegbouwmachines en Landbouwmachines.

Kenteken laten schorsen

Voor alle auto’s en dergelijke voertuigen, moet motorrijtuigenbelasting worden betaald, ook al wordt de auto niet gebruikt.

Het kan daarom voordelig zijn, om het kenteken te laten schorsen, zodat de betalingen voor de wegenbelasting ook kunnen worden stopgezet.

Het schorsen van een kenteken, kan plaatsvinden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, maar hier zijn wel kosten aan verbonden.

De kosten wegen echter niet op tegen de besparing die je kunt doen op de motorrijtuigenbelasting, en het is daarom altijd verstandig om een voertuig dat niet wordt geberuikt, of te verkopen, of het kenteken te laten schorsen.

Datzelfde is ook van toepassing op auto’s die niet meer gebruikt worden, en die niet meer de moeite waard zijn, om te verkopen.

Soms is dan de enige optie om het voertuig te laten slopen.

In dat geval krijg je van het bedrijf dat de sloop gaat verrichten, een vrijwaringsbewijs.

En, vanaf dat moment kan de wegenbelasting van het voertuig ook worden stopgezet.